กิจกรรม สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2562

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562  ร่วมกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ประจำปี งบประมาณ  2562  "ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีมัสยิด"  ณ  มัสยิดยาแมะลางา  หมู่ที่ 1  ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว