พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล อย่างพร้อมเพรียง และร่วมพิธีเปิด โครงการ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บึงลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา