พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (Kick Off) อำเภอละ 1 แห่ง

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีเปิด โครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” และพิธีเปิดโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (Kick Off)” อำเภอละ 1 แห่ง โดยมีกิจกรรม ร่วมปล่อยปลา ณ บึงลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา