เสด็จพระราชดำเนิน ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ผูกผ้าสีมา และตัดหวายลูกนิมิต

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ผูกผ้าสีมา และตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติวัดบาละ มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดประชาชนทั้งใน และนอกพื้นที่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ