การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย nurmon yasatae

          การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่  8 - 10  กันยายน  2562  ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล