การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขียนโดย nurmon yasatae

          เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ตัวแทนนำเสนอปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลด้านแรงงาน ปี 2563