บัณฑิตแรงงานต.อัยเยอร์เวง ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบประวัติเพื่อเพิ่มชื่อของชนเผ่าโอรังอัสลีฯ