บัณฑิตแรงงานต.อัยเยอร์เวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงฯ