บัณฑิตแรงงานต.อัยเยอร์เวงลงพื้นที่มองถุงยังชีพและทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าฯ