บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงร่วมกับสพร.24 ยะลา จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ฯ