บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพในพื้นที่ต.อัยเยอร์เวง