บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" (Co-Payment)