บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงและอาสาสมัครแรงงานตำบลเบตง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อสอบข้อเท็จจริง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใต้โครงการ "ดืองันฮาตี" 5 จ.ชายแดนภาคใต้ ฯ