บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังฯ