บัณฑิตแรงงานต.ตาเนาะแมเราะเข้ารว่มให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาฯ