วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม ม.40