ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายจำนัล เหมือนดำ ลงพื้นที่ต.อัยเยอร์เวง ฯ