บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจหาสารเสพติดแก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ฯ