บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน(Co-payment)