บัณฑิตแรงงานอ.เบตง ประชุมมอบหมายภารกิจชี้แจงการทำรายงานประจำเดือน