บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเบตง ลงพื้นที่ปชส.นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการลงทะเบียนฉีดวัคซีน