บัณฑิตแรงงานต.ธารน้ำทิพย์ลงพื้นที่สำรวจปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯ