ผู้ประกันตนประกันสังคมม.40

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

 

 

ประกันสังคมมาตรา40 อาชีพอิสระไหนๆก็สมัครได้ อายุ 15-60ปี จะสมัครให้คนในครอบครัวก็ได้นะ 
มาตรา 40 จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ 3 ทางเลือกเลือกได้ตามใจ

**สมัครได้ที่ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน**