ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 19

ศูนย์แรงงานอำเภอเบตงรวมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563


วันที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ป้อมกวางหลง บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง หมู่ที่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา