บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ฯ บูรณาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Charukit Chanthip

วัน พฤหัสบดี ที่  13  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  9.00 - 12.00  น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ฯ

บูรณาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ กิจกรรมหลัก สาธิตอาชีพการทำขนมกระหรี่ปั๊บใส้ถั่วเหลือง และแจกแก่ผู้ที่เข้าร่วม และกลุ่มทำกระเป๋าผ้าปาเตะ จัดแสดงขายสินค้า วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริการประชาชนในพื้นที่  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าฯ ยะลา นายอำเภอเบตง นายก อบต.ตาเนาะฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตตำบลตาเนาะฯ มอบถุงยังชีพแก่คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และเยี่ยมชมการออกหน่วยของหน่วยงานราชการ ณ หมูที่ 4 บ้าน ก.ม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตงจังหวัดยะลา