ประกาศรับสมัครบุคคบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา