ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา