รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเนาะเเมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา