โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2563