สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา จัดฝึกอบรม Joomla รุ่นที่2