ท่านรองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม

เขียนโดย nurmon yasatae

         วันจันทร ที่18 มีนาคม 2562 เวลา 15 .00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าจังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา