ประชุมบัณฑิตแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2562

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันที่ 21​ มีนาคม​ 2562​ ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6​/2562 โดยมีนางสาว​มาลี​ ขวัญ​เจริญ​ แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​​ เป็น​ประธาน​การ​ประชุม​พร้อม​ด้วย​ผู้แทนหน่วยงาน​สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา