ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา มาให้ควมรู้และเพื่อพบปะประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการฝึกอาชีพ ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ ณ หมู่ที่ ๔ บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑  กรกฏาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีร่วมเวที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยสภาสันติสุขตำบลตาชี และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหา หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่  ๕ บ้านเหมื่องล่าง ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน โดยมี นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มาให้บริการด้านแรงงานและบัณฑิตแรงงานนำกลุ่มอาชีพในพื้นที่สาธิตอาชีพอิสระ กาีทำส้มตำทรงเครื่อง โดยมีนายมนญ พรหมน้อย นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ มัสยิดดารุลญันนะห์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  โดยมี นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา มาร่วมบริการด้านแรงงาน และบัณฑิตแรงงานนำกลุ่มอาชีพมาสาธิตการทำหมี่ผัดทรงเครื่องบริการประชาชน  โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอยะหาเป็นประธานในพิธี ณ มัสยิดดารุลญันนะห์ หมูที่ ๑ ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน คั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าสังกัดหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา มาร่วมบริการด้านแรงงานและบัณฑิตแรงงานนำวิทยากรมาสาธิตอาชีพอาชีพอิสระการทำพวงกุญแจให้กับประชาชน  โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ มัสยิดดารุลญันนะห์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา