ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานบัณฑิตแรงงานและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ๒๕๖๒ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนโดย Saaree Duera-oh

บัณฑิตแรงงานร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานบัณฑิตแรงงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมไหมสุหรี่   โรงแรมปริ้นเซ็นปาร์ด จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จำนวน ๖๐ ราย กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ พิ้นที่ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ทาสีกำแพงมัสยิดเมาะลางา  โดยมีนายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองยะลา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนจิตอาสาตำบลเปาะเส้ง ณ มัสยิดเมาะลางา หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานอกระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาจากสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  จำนวน ๖๐ ราย เป้าหมายกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา