ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครื่อข่ายประกันสังคม  ภาคสมัครใจเข็มแข็ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากประกันสังคมมาอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลตาชี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมูที่ ๒ บ้านนอก  ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง ยะหา ธารโต เบตง และกรงปินัง ร่วมโครงการงานสมโภชและงานกาชาดจังหวัดยะลา โดยนำกลุมอาชีพมาสาธิตอาชีพ คือ การสาธิตการทำผัดไทย จากอำเภอเมือง และการสาธิตการทำโรตีหลากรส จากอำเภอยะหา และการบริการต่างจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ซุ้มกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาและอาสาสมัครแรงงานอำเภอยะหา ร่วมโครงการสมโภสหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาและเวที่กลางงานกาชาดจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหาติดตามโครงการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มอาชีพ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านโปโฮ (การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล)   หมู่ที่ ๔ บ้านโปโฮ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ ผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อมอบหมายภารกิจและติดตามผลการดำเนินงานของบัณฑิตแรงงาน  ณ ห้องเทพบดี ชั้น ๔ อาคารศูนย์ร่วมราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา