ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนว่างงานพื้นที่ตำบลตาชี (หมู่ที่ ๑ - ๕) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านบายอและหมู่ที่ ๕ บ้านบาจุ  ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมทัศน์ ณ ลานสนามบริเวณบ้านชะเมาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้รับงานไปทำที่บ้าน ของกลุ่มสตรี หมู่ที่ ๓ บ้านสะป่อง  ตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมกับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาตอง และหัวหน้าส่วนราชการตำบลกาตองจัดเวที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้(พนม.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ  อาคารอเนกประสงค์บ้านปอเนาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา