ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

สำนักแรงงานจังหวัดยะลา ผู้กำกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบัณฑิตแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  กรุงเทพมหานคร

เขียนโดย Saaree Duera-oh

นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มแรงงานจังหวัดยะลา  เจ้าหน้าที่และบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ลงพื้นที่เยี่ยมที่เกิดเหตุแรงงานต่างด้าวประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตสถานที่ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เพื่อเยี่ยวยา มอบสวัสดิการ และให้กำลังใจแก่ญาติพี่น้องแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการที่รับผิดชอบ  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา  หมู่ที่ ๖  ตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมโครงการจิตอาสา เราทำควาดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายมนูญ พหรมน้อย เป็นประธานประธานในพิธี  กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณบึงคลองตันหยง  หมู่ที่ ๒  ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอยะหาจัดโครงการการฝึกอาชีพทักษะช่างทำด้วยมือ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตาดีกาบ้านซีเซะนอก  หมู่ที่ ๕  ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลกาตอง บัณฑิตแรงงานตำบลปะแต ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีมุสลีหม๊ะ หมู่ที่ ๕ บ้านปอเนาะ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา