ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Abdolloh

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี 4.0 ณ สำนักงานแรงงานชั้น 1

เขียนโดย Abdolloh

 

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสำนักงานจัดหางานให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการไปทำงานงานต่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Abdolloh


สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla CMS ให้กับบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสำนักงานชั้น 1 จังหวัดยะลา