ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตติดตามโครงการฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านบาจุ หมู่ที่ ๕  ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหา จัดกิจกรรม แนะแนวอาชีพนักเรียนมัธยนศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ  ณ โรงเรียนยะหาศิรยานุกุล หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองแนะแนวอาชีพ

เขียนโดย Saaree Duera-oh

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒