ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีสำรวจโครงการจัดทำดัชนีวัดคุรภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมือนล่าง ตำบลตาชี  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพตัวชีวัดของแรงงานนอกระบบ และสรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ณ หมู่ที่ ๒ บ้านตาเปาะ ตำบลละแอ  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอยะหาและตัวแทนผู้นำศาสนาอำเภอยะหา ร่วมกันดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๓ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑  เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ประกฎว่ามีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑  ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  ณ บูเก๊ะ ปาเระ หมู่ที่ ๖  ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมกันพัฒนา พ้นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อทำความสะอาดต้อนรับเดือรนรอมฎอนอันประเสริฐ  ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาบริการประชาชนวัยแรงงาน ด้านจัดหางาน พัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหา จังหวัดยะลา