ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวและ  ๑๐ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว  ณ เทศบาลตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีลงพื้นที่สำรวจแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิ-๑๙ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ณ (ม.๑-๕ ) ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโงยซิแนลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบและการสำรวจข้อมูลแรงงานอกระบบ ณ ตลาดนัดสาธิตบาโงยซิแน ร้านซ่อมจักรยานยนต์ ร้านขายของชำ หมู่ที่ ๒ บ้านบูเก๊ะ ตำบลบาโงซิแน  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของแรงงานอกระบบและการสำรวจข้อมูลนอกระบบ  ณ หมู่ที่ หมู่ที่ ๒  บ้านกาตอง ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตชองแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานอกระบบ  ณ หมู่ที ๒ บ้านลือเน็ง  ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา