ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาตอง เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลกาตอง  บัณฑิตแรงงานตำบลกาตอง บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และประชาชนจิตอาสาร่วมกัน Big Cleaningday  มัสยิดพร้อมหยุดยั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ณ มัสยิดบ้านบลูกาลูวัส หมู่ที่ ๖ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโงยซิแนลงพื้นที่สำรวจแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิ-๑๙ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ในพื้นที่ตลาดนัด ร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร  (ม.๑-๖ ) ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา