ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีลงพิ้นที่ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพโดยบัณฑิตแรงงานตำบลตาชีพได้ร่วมกับองคืการบริหารส่วนตำบลตาชีพนำโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการอาชีพเสริมและประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ณ หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา คณะกรรมสถานศึกษา  อสม. ชุดรักษาความปลอบภัยระดับหมู่บ้่น(ชรบ.) ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาและตำบลบาโร๊ะลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านแรงงาน รับงานมาทำที่บ้าน การรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐  ใก้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบการทำผ้ามัดย้อมบ้านพงลุกา หมู่ที่ ๓ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานประกันสังคม บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตร ๔๐ ณ โรงเรียนตาดีการนูรุลฮูดา หมู่ที่ ๓ บ้านพงลูกา ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลามาให้ความรู้เรื่องประกันสังคมมาตรา ๔๐ ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและสุขภาวะให้แก่แรงงานนอกระบบ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา