ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหานำบริการด้านแรงงานบริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และสาธิตอาชีพอิสระการทำพวงกุญแจ โดยมี นายอมร ปรีดางกุล นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ หน้าสนามที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ทั้ง ๘ อำเภอ อำเภอละ ๒ คน รวมทั้งหมด ๑๖ คน ประชุมวีดีโอคอนเครือข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ หองประชุม กอ.รมน. ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา 

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีร่วมกับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาชี เจ้าหน้าที่ปกครอง ครุ กศน.ตำบลตาชี เกษตรอำเภอ ครูและรักเรียนโรงเรียนบ้านตาชีและประชาชนจิตอาสาตำบลตาชี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำตวามดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๗  ปลัดอำเภอประจำตำบลตาชี เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลตาชี  รองนายก อบต. ตาชี ครู กศน. พัฒนากร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนอก หมู่ที่ ๒ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขร่วมกับหน่วยงานเฉพาะกิจทหารพราน ๔๗๐๕ ปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลละแอ  ณ มัสยิดบ้านชะเมาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา