ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๗  ปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา  ตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบาโร๊ะ เพื่อหมอบหมายภารกิจและสรุปผลการดำเนินิงาน และบัณฑิตแรงงานได้นำภารกิจของกระทรวงแรงงานเข้าพูดในที่ประชุม ณ ป้อม ชรบ.หมู่ที่ ๑ บ้านปูแล ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย ซานีซา ดือราฮิง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รุ่นที่2  หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล (30 ชั่วโมง) 

 

เขียนโดย คอรีเย๊าะ แดวอสนุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคเนคการพัฒนาเว็ปไซค์และข้อมูลด้านแรงงานในยุคดีจิตอล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และมอบถุงยังชีพให้ต้วผู้สุงอายุหรือตัวแทน ณ ชคต.ตำบลละแอ หมู่ที่ ๑ บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงาอำเภอยะหาร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราช กิจกรรมทำความสะอาดย่านการค้า ตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตลาดนัด อบจ.) เทศบาลตำบลยะหา โดยมีนายอมร ปรีดางกุล นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าสวนราชการอำเภอยะหา รัฐวิสหกิจ  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ณ เทศบาลตำบลยะหา จังหวัดยะลา