ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมโครงการเปิดพิธีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ  หลักสูตรการทำเบเกอร์รี่ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านลาฆอนากอ หมู่ที่ ๓ ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโรีะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ หมู่ที่ ๒ บ้านตันหยง  ตำบลบาโร๊ะ  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่กักกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ก่อนเปิดเทอมใหม่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ประชาสัมพันธืและรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐  ใพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต  และบัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ ร้านส้มตำแม่สอดยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา