ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

         วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562  บัณฑิต​แรงงาน​อำเภอกาบัง อำเภอบันนังสตา ​และ​อำเภอ​รามัน ร่วมกับ​หน่วยงาน​สังกัด​กระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วม​สาธิต​อาชีพ​อิสระ การทำขนมจีบ​ และการทำหมี่กะทิ ในงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง​ จังหวัด​ยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งให้บริการด้านแรงงานให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ณ โรงเรียนบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ (บ้านเมาะยี) หมู่ที่ 10 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 ณ มัสยิดบ้านนิบง หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา