พิธีเปิดโครงฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพอิสระ สาขาการทำขนมอบ ตามโครงการพาคนกลับบ้าน

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Abdolloh


นายเกียติศักดิ์ สงวนศักดิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มาเป็นเกียติร่วมเปิดพิธีโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพอิสระ สาขาการทำขนมอบ ตามโครงการพาคนกลับบ้าน จำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา