ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh


วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายอมร  ปรีดางกุร นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอบภัยระดับหมู่บ้าน (ชรบ.) ดุูแลความสะดวกและรักษาความปลอบภัยให้ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านอาบอ  และ ๙ บ้านกือเต  ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา