ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ตำบลปะแต

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา